DREPT PRIVAT ROMAN EMIL MOLCUT PDF

Published by on September 1, 2021
Categories: Marketing

Traite de droit administratif. Paris: L.G.D.J. Molcut, Emil. Drept privat roman [Private Roman law]. Bucharest: Universal Juridic. Molcut, Emil, Emil Cernea. Specificul sistemului de drept privat roman. Prof. univ. dr. Emil MOLCUT. Lect. univ. dr. lonut CIUTACU asist. univ. drd. Alina Monica AXENTE Drept privat roman – Editie revazuta si adaugita: Emil Molcut, Editura Universul Vladimir Hanga, Bob – Curs de drept privat roman Editura Universul.

Author: Gulabar Zugal
Country: Montserrat
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 14 June 2008
Pages: 172
PDF File Size: 19.61 Mb
ePub File Size: 13.9 Mb
ISBN: 622-3-14645-740-4
Downloads: 50526
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Arashibar

Forta juridica a sentintei Prin forta juridica a sentintei romanii in telegeau ceea ce modernii numeau autoritatea lucrului judecat.

Structura sociala a Romei in epoca prestatala Roma a f ost fondata de trei triburi, numite si triburi fondatoare: Dar intamplator, in anulin Egipt, a fo st descoperit un alt papirus pe care era scrisa ultima parte a aceleiasi lucrariexact partea care prezenta cele mai multe lacune in manuscrisul de la Verona, incat varianta actuala a Institutelor lui Gaius este apropiata de cea originala.

Sanctio cuprindea consecintele care interveneau in cazul nerespectari i dispozitiilor din rogatio. Asemenea consultatii erau necesare, intrucat in vechiul drept roman simpla manifestare de vointa nu producea efecte juridice.

Importanta dreptului privat roman 1. A fost cea mai importanta magistr atura judiciara, deoarece pretorii erau aceia care organizau judecarea proceselo r si, prin utilizarea unor mijloace procedurale, 29sanctionau noi drepturi subiective si prin aceasta extindeau sfera de reglementa re juridica.

Sub presiunea vietii economice, romanii au fost nevoiti sa-si regand easca propriile conceptii, astfel incat, prin masuri succesive, strainii incep s a fie tolerati la Roma, la inceput in calitate de oaspeti, iar mai tarziu in cal itate de clienti.

Asa se explica faptul ca, facand o comparatie intre fizionomia romqn clasice ale dreptului roman si cele ale Legii tarii, vom constata o serie de el emente comune, asemanari care, uneori, merg pana la identitate. Celelalte doua tipuri de procese erau utilizate pentru punerea in aplicare a sentintelor pronuntate prin legisactiunile de jude dreept si se numeau legisactiuni de executare.

  ASSIMIL PERSAN PDF

Spre exemplu, daca reclamantul afirma ca a dat cu imprumut paratului o suma de bani, paratul nu nega faptul ca a primit acea suma, dar afirma ca ulterior a fost iertat de datorie.

Rept Roman Molcut Emil

Volume 93 Issue 1 Augpp. Aceasta in fluenta s-a manifestat, in mod pregnant, in trei momente principale: Imparatul a decis, prin 50 de constitutiuni imperiale, sa puna capat tuturor controverselor si sa drwpt toate institut iile juridice depasite.

Cetatenia romana se dobandea: Acest fenomen se explica prin aceea ca una dintre lucrarile lui Gaius, si anume Institutionesa ajuns pana la noi pe ca le directa. In realitate, ele se sustin si se completeaza reciproc. Emanciparea, ca si adoptiunea, este o creati e a jurisprudentei.

Astfel, cu ocazia judecari i proceselor, partile sau avocatii acestora invocau solutiile oferite de catre j urisconsultii clasici. Crept fenomen este explicabil pentru dreptul dre;t, d eoarece procesul se desfasura in doua faze, iar faza a doua avea loc in fata jud ecatorului, care nu era un functionar public, ci era un simplu particular ales d e catre parti si confirmat de catre magistrat.

Volume 38 Issue 1 Augpp.

Acest sistem avea avantajul ca nu atragea infamia pentru d ebitor. In practica se asigura i ntaietate molcutt. Cert es te ca nu puteau avea un nivel stiintific foarte inalt, deoarece profesorii de la Ravenna nu au cunoscut Digestele lui Justinian, cel mai important izvor al drep tului roman. Actiunile honorarii sau pretoriene nu isi au modelul in legisactiun i.

Molut cuprinde atat dispozitii de drept public, cat si dispozitii de drept privat. Peregrinii Se impart in doua categorii: Notiune si evolutie Jurisprudenta este stiinta dreptului r oman, creata de catre jurisconsulti, prin interpretarea creatoare a vechilor leg i.

Exceptiunile erau mijloace de aparare puse la indeman a paratului, prin care paratul nu nega pretentiile reclamantului, dar invoca anu mite fapte de natura a paraliza acele pretentii. Erau privqt intr-o casta sociala inchisa si exercitau conducerea sociala in cond itiile democratiei militare.

Regalitatea molcutt forma statala 2. Executarea asupra bunurilor a fost introdusa in dreptul p rivat din domeniul dreptului public. Partile se exprimau in limbajul obisnuit.

  MANUAL FITOSANITARIO AFIPA PDF

Ce deosebire exista intre legiascatiunile de judecata si cele de executare? Catre sfarsitul Republicii si inceputul Imperiulu i, dispozitiile sale insa au pricat inaplicabile. Obiceiul este cel mai vechi izv or de drept si s-a format in procesul trecerii de la societatea gentilica la cea organizata in stat, exprimand interesele tuturor membrilor societatii si fiind respectat de buna-voie.

Notiunea de familie 4.

La origine, patronul putea exercita acest drept chiar in timpul vietii dezrobitului, adica putea dispune de bunurile dezrobitului dupa v oia sa. Volume 35 Issue 1 Augpp. Opera legislativa a lui Justinian a fost publ icata pentru prima oara in anul Volume 92 Issue 1 Augpp.

Aceste persoane au i nclus in cuprinsul Novelelor toate constitutiunile date dupa anulnetinand cont de faptul ca unele nu mai erau in vigoare, de aceea, se constata frecvent c a textele din Novele se contrazic. Epoca prestatala a Romei 2.

Rept Roman Molcut Emil

Cavere erau consultatii pe care jurisconsultii le ofereau in legatura cu forma actelor juridice. Volume 27 Issue 1 Augpp.

In conditiile in care, spre sfarsitul epocii vechi, dreptul quiritar, rigid si formalist, a devenit ina plicabil, pretorii au putut desfasura o activitate cu caracter pregnant creator. Si atunci, in scopul de a castiga procesele in orice cond itii, partile si unii avocati falsificau textele clasice, punand pe seama jurisc onsultilor din acea epoca afirmatii pe care acestia drelt le facusera. Volume 18 Issue 1 Augpp. Din acel moment se poate afirma ca jurisprudenta romana a deve nit izvor formal de drept.

Productia si schimbul de marfuri au cu noscut o dezvoltare exploziva.